Mārupes Mūzikas un mākslas skola
Marupe Music and Art School

 • NOTIKUMI
 • UZŅEMŠANA
 • SKOLAS PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS
 • SKOLAS NOLIKUMS
 • DOKUMENTI
 • SKOLAS KOLEKTĪVS
 • SASNIEGUMI
 • ABSOLVENTI
 • KONTAKTI
 • TAUSTIŅINSTRUMENTU NODAĻA
 • STĪGU INSTRUMENTU NODAĻA
 • FLAUTAS SPĒLES NODAĻA
 • PŪŠAMINSTRUMENTU NODAĻA
 • SITAMINSTRUMENTU NODAĻA
 • KORA NODAĻA
 • VISPĀRĒJO KLAVIERU NODAĻA
 • TEORIJAS NODAĻA
 • VIZUĀLI PLASTISKĀS MĀKSLAS NODAĻA
 • INTEREŠU IZGLĪTĪBAS NODAĻA
 • NORAS NOVIKAS STARPTAUTISKAIS MAZĀS KAMERMŪZIKAS KONKURSS / Nora Novika International Small Chamber Music Competition
 • A.GRĪNBERGA JAUNO ĢITĀRISTU KONKURSS "KUR TAD TU NU BIJI?" veltīts Andrim Kārkliņam
 • LATVIJAS MŪZIKAS SKOLOTĀJU FESTIVĀLS
 • MAZĀS KAMERMŪZIKAS FESTIVĀLS
 • SITAMINSTRUMENTU SPĒLES SOLISTU UN ANSAMBĻU KONKURSS / FESTIVĀLS
 • ŠĶIEDRMĀKSLAS DARBU KONKURSS "SKAŅU PALETE"
   • NOTIKUMI / SĀKUMS / MŪSU PAVEIKTAIS
   • MĀJAS LAPAS APMEKLĒTĀJI
  • kļūdu pamanīji - raksti:
   muzikamarupe@inbox.lv

   informācija facebook: