Mārupes Mūzikas un mākslas skola

Marupe Music and Art School

Mārupes Mūzikas un mākslas skolai 2020.gadā 20
Starptautiskā bērnu un jauniešu šķiedrmākslas konkursa rezultāti

Skolas padomes sanāksme 29.aprīlī

notikumi / kalendārais plāns
Visiem garaušiem par prieku mākslas nodaļā 17. aprīlī notiks konkurss. Šī gada tēma "Garauša ceļojums". Piedalās 1. - 3. kurss.Panākumi korim "Skaņa" ceļā uz XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem

30.martā Viļņā norisinājās pūšaminstrumentālistu konkurss „VENTUS MUSICALE“ 2019.No konkursa jaunais flautists Kristians Grasbergs, viņa skolotāja Dace Bičkovska un koncertmeistare Madara Kalniņa atgriezušies ar III vieta diplomu.

Trombonists Toms Rožkalns ar II vietas diplomu un tubists Kārlis Bērziņš kā konkursa diplomands.Valsts konkursa finālā Tomam Rožkalnam I vieta.

Mācību priekšmetu olimpiādes? Jā, zinām, esam dzirdējuši! Tās rīko valsts izglītības satura centrs, lai nacionālā un starptautiskā mērogā veicinātu mūsu vispārizglītojošo skolu jauno talantu spējas un attīstību. Sasniegumi valsts olimpiādēs ir katras skolas lepnums un būtiska skolas izglītības kvalitātes un konkurētspējas mēraukla.

Bet Mārupes novadā ir ne tikai vispārizglītojošās skolas, mums ir arī viena profesionālās ievirzes skola - Mārupes Mūzikas un mākslas skola. Vai valsts mēroga pārbaudījumi notiek arī profesionālās ievirzes izglītības jomā, vai skola tajos piedalās, vai skolai ir kādi sasniegumi? Tūlīt pastāstīsim!

Latvijas mūzikas un mākslas skolu audzēkņiem valsts mēroga pārbaudījumus ik gadu organizē Latvijas Nacionālais kultūras centrs. Tie ir Valsts konkursi, kas pārrauga gan jauno talantu profesionālo prasmju attīstību, gan izglītības kvalitāti profesionālās ievirzes izglītības sistēmā. Šajā mācību gadā Valsts konkurss lika sarosīties Pūšaminstrumentu un Sitaminstrumentu spēles izglītības programmu audzēkņiem un pedagogiem.

Valsts konkurss profesionālās ievirzes un profesionālās izglītības programmās tiek organizēts mūzikas skolu un mūzikas vidusskolu audzēkņiem sešās vecuma grupās. Jaunākajās četrās vecuma grupās konkurss tiek rīkots 3 kārtās: I skola – II reģions – III valsts, bet divās vecākajās grupās, kur audzēkņu vecums ir 17 un vairāk gadi, tas tiek organizēts bez II reģiona kārtas.

Konkursa I kārtā piedalās visi skolas attiecīgā mūzikas instrumenta spēles audzēkņi, uz II reģiona kārtu skolai jāizvirza ne vairāk kā divi un ne mazāk kā viens audzēknis no katra instrumenta spēles un vecuma grupas. Tad Valsts konkursa II kārta norisinās 8 Latvijas reģionos, kur vienā reģionā savstarpēji sacenšas aptuveni 10 – 15 skolas. Tālāk no katra reģiona 2 līdz 4 audzēkņi katrā instrumenta spēles un vecuma grupā tiek izvirzīti uz Valsts konkursa III fināla kārtu, kur savas profesionālās prasmes vienuviet audzēkņiem jāapliecina vēlreiz.

Un tagad par mums. Mārupes Mūzikas un mākslas skolā Valsts konkursa I kārta norisinājās decembrī, izvērtējām visu Flautas, Obojas, Klarnetes, Saksofona, Trompetes, Trombona, Eifonija, Tubas un Sitaminstrumentu spēles audzēkņu sniegumu. Dalībai turpmākajās konkursa kārtās pieteicām 17 audzēkņus, 15 no tiem dalībai II reģiona kārtā pirmajās četrās vecuma grupās un 2 audzēkņus dalībai III fināla kārtā piektajā vecuma grupā. Skolu pārstāvēt gatavojās 5 flautas, 5 saksofona, 1 trompetes, 2 trombona, 1 tubas un 3 sitaminstrumentu spēles audzēkņi un, protams, viņu pedagogi un koncertmeistari.Valsts konkursa II reģiona kārta notika 18.-22.janvārī PIKC NMV Emīla Dārziņa Mūzikas vidusskolā. Mūsu skolas audzēkņiem nācās konkurēt ar vēl deviņu mūzikas skolu audzēkņiem - no Jāzepa Mediņa Rīgas 1.mūzikas skolas, Pāvula Jurjāna Mūzikas skolas, Latgales priekšpilsētas Mūzikas un mākslas skolas, Bolderājas Mūzikas un mākslas skolas, Jūrmalas Mūzikas vidusskolas, Babītes Mūzikas skolas, Jāņa Dūmiņa Baldones Mūzikas skolas, no Mūzikas skolām Namiņš un Patnis. Lai gan konkurence bija spēcīga, mūsu audzēkņi uzrādīja ļoti labus rezultātus:

· 2 audzēkņi ieguva III vietas: Annija Caune – flautas spēle un Kristians Grasbergs – flautas spēle.

Un tas vēl nav viss, jo kopā septiņi mūsu Mārupes Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi bija izvirzīti tālākai dalībai Valsts konkursa III fināla kārtā. Ar prieku un lepnumu aptvērām, ka tik daudz Valsts konkursa fināla dalībnieku mūsu skolai ir pirmoreiz, ka nu savstarpēji nāksies mērosies prasmēm ar tiem audzēkņiem, kas uz konkursa finālu izvirzīti no astoņiem Latvijas reģioniem - Cēsīm, Daugavpils, Ventspils, Liepājas, Jelgavas, Rēzeknes un diviem Rīgas reģioniem.

Konkursa III fināla kārta no pirmās līdz ceturtajai vecuma grupai notika Augusta Dombrovska mūzikas skolā no 11.-14.februārim, savukārt Valsts konkursa fināls piektajai un sestajai vecuma grupai norisinājās jau 29.janvārī Jelgavas Mūzikas vidusskolā. Lūk, mums atkal ir ar ko lepoties!

Mēs sakām paldies skolas audzēknim Kārlim Bērziņam, pedagogam Pēterim Pētersonam, koncertmeistarei Signei Docītei par sagatavoto 5.grupas programmu Valsts konkursa finālam Tubas spēlē.

Mēs sveicam skolas audzēkņus - Valsts konkursa fināla laureātus:

Otto Haraldu Līdi ar iegūto 3.vietu Trombona spēles 3.grupas audzēkņu konkurencē, pedagogs Pēteris Pētersons, koncertmeistare Signe Docīte;

Beatrisi Helmani ar iegūto 2.vietu Flautas spēles 1.grupas audzēkņu konkurencē, pedagogs Ieva Grīnvalde, koncertmeistare Evija Auziņa;

Lauru Valaini ar iegūto 2.vietu Sitaminstrumentu spēles 1.grupas audzēkņu konkurencē, pedagogs Guntars Freibergs, koncertmeistars Māris Lasmanis;

Robertu Nikolajevu ar iegūto 2.vietu Saksofona spēles 2.grupas audzēkņu konkurencē, pedagogs Andris Gailītis, koncertmeistars Māris Lasmanis;

Kristeru Mucenieku ar iegūto 2.vietu Trompetes spēles 2.grupas audzēkņu konkurencē, pedagogs Adrians Kukuvass, koncertmeistars Māris Lasmanis;

Tomu Rožkalnu ar iegūto 1.vietu Trombona spēles 5.grupas audzēkņu konkurencē, pedagogs Pēteris Pētersons, koncertmeistare Signe Docīte.


Otto Haralds Līde, ped. Pēteris Pētersons

Koncertmeistars Māris Lasmanis, Laura Valaine, ped. Guntars Freibergs

Ped. Pēteris Pētersons, Toms Rožkalns, koncertmeistare Signe Docīte

Adrians Kukuvass, Kristers Mucenieks

Roberts Nikolajevs, žūrijas komisijas loceklis Oskars Petrauskis, ped. Andris Gailītis

Ped. Inga Grīnvalde, Beatrise Helmane, koncertmeistare Evija Auziņa

Valsts konkurss Pūšaminstrumentu un Sitaminstrumentu spēles izglītības programmās noslēdzies ar patiešām lielu gandarījumu par paveikto. Rezultāti liecina, ka skolā aug ne tikai audzēkņu skaits, bet arī izglītības kvalitāte un mūsu skolas konkurētspēja. Paldies mūsu skolas pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu spēles pedagogiem par ieguldījumu Valsts konkursa rezultātu kaldināšanā, audzēkņu muzikālo spēju un profesionālo prasmju attīstībā – Dacei Bičkovskai, Sanitai Šuriņai, Edītei Upmalei, Ingai Grīnvaldei, Adrianam Kukuvasam, Andrim Gailītim, Andrejam Ivanovam, Pēterim Pētersonam, Guntaram Freibergam, Pāvelam Ignatjevam, paldies koncertmeistariem Signei Docītei, Madarai Kalniņai, Evijai Auziņai, Andrejam Bubindusam un Mārim Lasmanim.

Inese Bušmane
Flautu svētkos 25.aprīlī pl.18:00 piedalās mūsu skolas flautistu kvartets, kvintets un duets Enija Dārziņa un Emīlija Sekace.

Valsts konkursa finālā Tomam Rožkalnam I vieta.

Ar panākumiem piedalījāmies Valsts konkursa finālā.


Skolā atklāts Starptautiskais bērnu un jauniešu šķiedrmākslas konkurss - izstāde. Atklāšanā piedalījās mūzikas nodaļu audzēkņi. Ievadvārdus teica VP mākslas nodaļas vadītāja Mairita Egrlīte. Konkursam iesūtītos darbus vērtēja:

Ilze Žunde – Mārupes novada sabiedrisko attiecību speciāliste,
Elīna Lūsis-Grīnberga - tekstilmāksliniece,
Lolita Sīmane - biedrības "Latvijas tekstilmozaīka" līdzpriekšsēdētāja,
Ilze Kupča - mākslas izglītības centra TRĪS KRĀSAS dibinātāja, valdes locekle, Latvijas Nacionālā kultūras centra vizuālās mākslas izglītības speciāliste,
Lilita Grabovska - SIA "MEZ CRAFT" valdes priekšsēdētāja,
Jānis Trops – SIA "Radošo darbu galerija" priekšsēdētājs,
Dace Deksne - žurnāla “Praktiskie Rokdarbi” galvenā redaktore,
Lauma Kokoreviča – tekstilmāksliniece.

Starptautiskā V.Vitaites klavieru ansambļu konkursa diplomandes.

V Mazā Augusta Dombrovska konkursā Sibillai Zubrickai III vieta.

Mūsu skolas mākslas nodaļas audzēkņu panākumi III Starptautiskajā bērnu mākslas konkursā "Mani sapņi". Konkurss norisinājās Azarbaidžānas galvaspilsētā Baku.

Mūsu skolas jaunāko klašu vijolnieku ansamblis piedalījās II Latvijas mūzikas skolu stīgu instrumentu nodaļas audzēkņu ansambļu konkursā “Rīgas Stīgas 2019”