Mārupes Mūzikas un mākslas skolā sāk strādāt 2003. gadā. 1971.gadā absolvējusi J.Vītola Latvijas Valsts konservatoriju Izpildītāja fakultāti, iegūstot kvalifikāciju: Pianists, klavierspēles pedagogs. 2012.gadā ar Akadēmiskā Informācijas centra lēmumu N142/211 augšminētā diplomā piešķirtā kvalifikācija pielīdzināta profesionālā maģistra grādam un piektā līmeņa profesionālajai kvalifikācijai. Par klavierspēles pedagogu un koncertmeistari B.Niedriņa strādā no 1963.gada. Strādājusi par skolas direktori P.Barisona Aizkraukles mūzikas skolā (1963.g. - 1978.g.) un Ķekavas mūzikas skolā (1999.g. - 2003.g.). No 1979.g. - 1999.g. strādājusi Em.Melngaiļa Liepājas mūzikas koledžā par direktora vietnieci mācību darbā, klavieru metodiskās komisijas vadītāja, klavierspēles pedagogs, koncertmeistare. Vēlāk no 1994.g. - 1999.g. strādājusi arī Liepājas pedagoģiskajā augstskolā par pedagogu, koncertmeistari. A.Dombrovska Mūzikas skolā par klavierspēles metodiskās komisijas vadītāju no 2005.g. - 2010.g. Pa šiem gadiem ped. B.Niedriņas klavierspēles klasi absolvējuši 50 audzēkņi. Daudzi no viņiem strādā par klavierspēles pedagogiem dažādās Republikas mūzikas skolās kā piemēram Nīcā, Ķekavā, Aizkrauklē, Iecavā, Rīga 5. mūzikas skolā, pamatskolā "Rīdze", kā arī Vācijā Līdenbekā.

Ped. B.Niedriņa piedalījusies Straptautisko komisiju žūrijās 2008.g. Lietuvā Utenas Mūzikas skolā 2009.g. piedalījusies Republikas klavieru duetu konkursa žūrijā, bet 2013.g. klavierpsēles audzēkņu Valsts konkursa "Jaunais pianists" reģiona žūrijā.

Daudzi ped. B.Niedriņas audzēkņi ir Starptautisko konkursu laureāti gan Parīzē, Itālijā, Lietuvā, Igaunijā, Latvijā. Starp šiem audzēkņiem ir Gvido Ziediņš, Jūlja Poliektova, Katrīna Majeniece, Elīna Martinsone, Oskars Kaliņš-Buks, Rihards Punculis, Ernests Krafts.

Patreiz ped. B.Niedriņa trupina strādāt Mārupes Mūzikas un mākslas skolā par klavierspēles metodiskās komisijas vadītāju, klavierspēles pedagogu, koncertmeistari.