Mārupes Mūzikas un mākslas skolā sāk strādāt 2006. gadā. Flautas un kolektīvās muzicēšanas skolotāja.

Skolas orķsetra koncertmeistare. Beigusi Latvijas Universitāti iegūstot doktora grādu pedagoģijā; Rīgas Tehnisko Universitāti, iegūstot sociālo zinātņu bakalaura grādu uzņēmējdarbībā un vadībā; J.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju, iegūstot maģistra grādu mūzikā; Detmoldas Mūzikas augstskolā un asistentūrā Lietuvas Mūzikas akadēmijā. Savas profesionālās zināšanas ieguvusi un papildinājusi pie L.Veilandes, V.Strutiņa, prof. A.Vizgirda (Lietuva), prof. R.Muller-Domboia (Vācija), doc. H.Kreidlera (Vācija).

Piedalījusies Starptautiskajā Fr.Kuhlava flautistu konkursā (III prēmija flautu kvartetu grupā). Vissavienūības jauno izpildītāju konkursā Hmeļņickā (godaraksts). Starprepublikāniskajā jauno izpildītāju konkursā Kišiņevā (II prēmija). A.Jurjāna Republikāniskajā jauno izpildītāju konkursā (diploms). Republikāniskajā mūzikas vidusskolu jauno izpildītāju konkursā (I prēmija).

Profesionālo pieredzi ieguvusi Rīgas Latgales Priekšpilsētas mūzikas skolā, Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolā, Liepājas Mūzikas vidusskolā, RPIVA, P.Jurjāna Mūzikas skolā, Rīgas 1. mūzikas skolā, Liepājas simfoniskajā orķestrī un prof. pūtēju orķestrī "Rīga". Koncertdarbība kopā ar prof. pūtēju orķestri "Rīga" Latvijā, Krievijā, Vācija', Nīderlandē, Spānijā. Muzicējusi kopā ar R.Ašmaņa BIG-BAND, Jauniešu pūtēju orķestri, kvartetu Quatro Goioso, flautu kvartetu 4tune, flautu kvartetu "Flautissimo".