Skolas adrese / Address:
Mazcenu aleja 39, Jaunmārupe,
Mārupes novads, LV-2166

Viskalnu iela 7, Tīraine.
Tālrunis:
+ 371 28451995 – dežurants
Tel. (receptionist)

Direktore:
Dace Štrodaha
Director / principal

E-pasts / e-mail:
direktorei: muzika.marupe@marupe.lv

mākslas nodaļai: makslamarupe@inbox.lv

Mājas lapa / Home page:
www.muzikamakslamarupe.edu.lv

REKVIZĪTI / PAYMENT INFORMATION:

Mārupes Mūzikas un mākslas skola / Marupe Music and Art School
Mārupes novada pašvaldība, Daugavas iela 29, / Marupes novada pašvaldiba, Daugavas iela 29,
Mārupe, Mārupes novads, / Marupe, Marupes novads,
Reg. Nr. 90000012827
Bank: A/S SEB
Konts: LV69UNLA0003011130405


Mārupes Mūzikas un mākslas skolas atbalsta biedrības
REKVIZĪTI / PAYMENT INFORMATION:

Biedrība MMMS AB
Reģ.nr. 40008122613
Adrese: Mazcenu aleja 39, Jaunmārupe, Mārupes novads, LV-2166, Latvija
Banka: AS / SEB
Kods: UNLALV2X
Norēķinu konts: LV36UNLA0050012017048

Support organisation of the Marupe Music and Art School
Reg.No. 40008122613; Address: Mazcenu aleja 39, Jaunmārupe, Mārupes novads, LV-2166, Latvija
Name of the Bank: AS / SEB
SWIFT/BIC code: UNLALV2X
LV36UNLA0050012017048