Mārupes Mūzikas un mākslas skola

Marupe Music and Art School

SKOLAS PADOME


Aicinām Mārupes Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu vecākus iesaistīties Skolas padomes darbā2022./2023.mācību gads

Skolas padomes sapulce notiks 13.oktobrī pl.19:00.

Darba kārtībā:

 
  Sēdes darba kārtības apstiprināšana.
  Mārupes Mūzikas un mākslas skolas padomes sastāva apstiprināšana.
  Skolas pārbūves pabeigšana un ēkas nodošana š.g. 15.decembrī.
  Plānotie pasākumi Mārupes Mūzikas un mākslas skolā 2022./23.māc.gadā.
  Konkursa „Gada balva” organizēšana.
  Skolas atbalsta biedrības jaunumi.
  Citi jautājumi.

========================================

2021./2022.mācību gads

Skolas padomes sapulce notika 2022.gada 18.janvārī pl.20.00.

Darba kārtībā:

  Gada Balva.

Skolas padomes sapulce notika 2021.gada 20.decembrī plkst. 18:30 tiešsaistē zoom platformā

Darba kārtībā:

  MMMS piebūves darbu uzsākšana un kapsulas ierakšana 7.12.21;
  Informācija par Mārupes izglītības un jaunatnes konsultatīvās padomes tikšanos 13.12.21.;
  Konkursa "Gada balva" pretendentu izvērtēšana un priekšlikumi nominantu apbalvošanai.
 Citi jautājumi un priekšlikumi.Skolas padomes sapulce notika 12.novembrī plkst. 18:00 tiešsaistē.

========================================

2020./2021.mācību gads

Skolas padomes sapulce 24.septembrī plkst. 19:00.2019./2020.mācību gads

Skolas padomes sapulce 19.septembrī plkst. 19:00.Darba kārtība:


  Sēdes darba kārtības apstiprināšana.

  Mārupes Mūzikas un mākslas skolas padomes vadības vēlēšanas un padomes locekļu apstiprināšana.

  Skolas padomes gada darba plāns.

  Skolas piebūves projektēšanas virzība.

  Skolas atbalsta biedrības izveide un darbība.

  Citi jautājumi.========================================

2018./2019.mācību gads

Skolas padomes sapulce 29.aprīlī plkst. 19:00.Darba kārtība:


  Sēdes darba kārtības apstiprināšana.

  Mārupes Mūzikas un mākslas skolas akreditācija..

  Skolas piebūves projektēšanas virzība.

  Izglītības stratēģijas 2020-2026.gadam izstrādē un Padomes dalība/pārstāvēšana sabiedriskajā apspriešanā par izglītības jomas attīstību novadā 14.maijā (Sīkāk šeit: http://www.marupe.lv/lv/pasvaldiba/sabiedribas-lidzdaliba)

  Citi jautājumi.

Skolas padomes sapulce 17.janvārī plkst. 19:00.Darba kārtība:


  Sēdes darba kārtības apstiprināšana.

  Padomes locekļu sastāva izmaiņu apstiprināšana.

  Mārupes Mūzikas un mākslas skolas akreditācija un saistītie jautājumi.

  Skolas piebūves projektēšanas un iepirkumu konkursa virzība.

  Padomes aktivitātes mācību gada 2.semestrī.

  Citi jautājumi.Skolas padomes sapulce 4.oktobrī plkst. 19:00.Darba kārtība:


  Sēdes darba kārtības apstiprināšana.

  MMMS padomes locekļu un tās vadības apstiprināšana.

  MMMS padomes darbība iepriekšējā periodā un darba uzdevumi jaunajā mācību gadā.

  Citi jautājumi.===================================

2017./2018.mācību gads2018.gada 31.maijā notika Skolas padomes sēde, kur tika izskatīti Mārupes Mūzikas un mākslas skolas nākotnes attīstība un pārbūves plāni, kas dos mums iespēju mācīties un strādāt vienā ēkā.
Nākošā Skolas padomes sēde paredzēta š.g. 4.oktobrī plkst.19:00.

Skolas padomes sapulce 31.maijā plkst. 19:00.Darba kārtība:

  Turpmākā Mārupes Mūzikas un mākslas skolas attīstība un pārbūves plāni.

  Skolas padomes reglamenta izmaiņas.

  Citi jautājumi.

Skolas padomes reglaments ar izdarītjām izmaiņāmSkolas padomes sapulcēs2016/2017

Skolas padomes sapulce 21. martā plkst. 19:00.Darba kārtība:

  Skolas padomes darbība iepriekšējā periodā.

  Skolas padomes un tās vadības apstiprināšana šim periodam.

  2016.-2017.gada aktualitātes - jau veiktās izpētes par novada kultūrvidi un pašlaik veiktās izpētes par skolas attīstības vīziju virzība.

  Skolas padomes locekļu vērojumi, ieteikumi, citi iesūtīti vai uz vietas ierosināti jautājumi.============================================

2015/2016Skolas padomes sapulce 25.maijā pl.18:00.  Tikšanās ar Mārupes kultūrvides pētnieku Gati Pāvilu, kurš uzklausīs arī Mūzikas un mākslas skolas ieceres;

  Skolas padomes veikums 2015./2016.mācību gadā;

 Izmaiņas skolas padomes sastāvā;

  Aktualitātes (tuvākie nākotnes plāni).Skolas padomes sapulce 22.februārī.  Skolas reglamenta izmaiņu apstiprināšana;

  Saldus Mūzikas skolas pieredze jaunas skolas ēkas celšanāSkolas padomes sanāksme februārī.  Apspriežam Skolas padomes darbības mērķus;

  Jaunu uzdevumu izvirzīšana;


Skolas padomes sanāksme 25.janvārī pl.19:00.  Apspriežam Mārupes novada deputātu un MMMS padomes tikšanos 20.janvārī;

  MMMS telpu jautājuma risināšana;

  Jaunu uzdevumu izvirzīšana;


Skolas padomes sanāksme 21.decembrī pl.18:00.  Jaunu uzdevumu izvirzīšana;

  Plašākas sabiedrības iesaistīšana skolas darbības jautājumu risināšanā;


Skolas padomes sanāksme 23.novembrī pl.19:00.  Skolotāju konferences rezultātu apkopošana;

  Aptaujas ankešu izveidošana;


Skolas padomes sanāksme 21.oktobrī pl.19:00.  Jaunās skolas "vīzijas" priekšlikumu apspriešana;

  Jaunās skolas "vīzijas" apstiprināšana;