Mārupes Mūzikas un mākslas skola

Marupe Music and Art School

SKOLĒNIEM

2023./2024. m.g. mācības un brīvlaiki


Mācību gads sākas 2023. gada 1. septembrī un ilgst līdz 2023. gada 31.maijam.

Brīvdienu laiki:

Rudens brīvdienas – no 2023. gada 23. oktobra līdz 27. oktobrim;
Ziemas brīvdienas – no 2023. gada 25. decembra līdz 2024. gada 5. janvārim;
Pavasara brīvdienas - no 2024. gada 11. marta līdz 15. martam;
Vasaras brīvdienas - no 2024. gada 1. jūnija līdz 31. augustam.Koncerta klausītāja kodekss


Mūzikas skaņām ir burvju spēki! Mūzikas brīnums var rasties tikai komponista, izpildītāja un klausītāja mijiedarbas rezultātā. Ja komponists jaunu skaņdarbu ieliek skapī - burvestība nenotiek! Tikai, ja Tu, klausītāj, iztēlojoties un fantazējot saproti mūzikas saturu un jēgu, jūti līdzi un priecājies par skaistās mūzikas skaņām - notiek Mūzikas Brīnums!
Ar piebildi, ka Tu klausies un saklausi, un Tavas uzvedības paradumi netraucē Mūzidas Brīnumam.


Kas ir jāzina klausītājam pirms došanās uz koncertu?


Iepriekš padomā, kā ģērbsies.

Centies izvēlēties apģērbu, kurā izskatīsies labi, nevis tā, lai citi koncerta laikā raugās uz tevi kā uz citplanētieti.
Paturi prātā, ka diez vai tev būs jārāpjas pa virvi vai jāpiedalās stafetē.

Kavēt konkcertu nedrīkst,
tomēr ja esi ieradies par vēlu, nemēģini ieiet zālē nesagaidot aplausus, - pat ne uz pirkstgaliem vai vēl kā savādāk!

Neņem līdzi daudz mantas:
tev būs noderīga tikai biļete, nauda bufetei un mājas atslēgas. Būtu jauki, ja to visu un garderobes numuriņu ievietosi tā lai tie neizkristu ārā visnepiemērotākajā brīdī, izbiedējot klausītājus un izpildītājus. Ejot uz koncertu ziemā, ieteicams paņēmt līdzi maiņas apavus.

Lūdu, atstāj mājās vai izslēdz mobilo telefonu un planšetdatoru,

pat tad ja esi pieradis vienmēr sazināties un būt pieejams saviem draugiem un sociālajos tīklos.

Koncerta laikā ēst nav pieklājīgi.

Konfekte radīs ne tikai zobu bojāšanos, bet arī sliktu garastāvokli visai zālei. Tu koncerta laikā uzmanīgi iztīsi konfekti vai šokolādi no papīrīša, atceries - pat tantiņai, kura slikti dzird un sēž tālu no tevis, tā skaņa izsauks daudz negatīvas emocijas.

Tāpat koncerta laikā

nevajadzētu dalīties iespaidos ar saviem kaimiņiem. Tavas klātbūtnes zālē pamata princips -

"iespējami mazāk trokšņu"!
GALVENAIS KONCERTĀ IR MŪZIKA!


Ar aplausiem klausītāji izsaka savu pateicību par Mūzikas Brīnumu! Nekad neaplaudē starp daļām vairākdaļīgā skaņdarbā. Mūzikai izskanot, parasti sāk aplaudēt tad, kad diriģnets pagriežas pret publiku, mākslinieki paklanās.

Ja nezini, kad sākt aplaudēt, nesāc pirmais!


Koncerta klausītāj un mūzikas mīļotāj, atceries -
Mūzikas Brīnums var rasties tikai ar Tavu palīdzību!
Uzmanīgi izlasi "Konceta Klausītāja Kodeksu"
un ievēro to!
Jauku koncertu!


iekšējie kārtības noteikumi

Audzēkņiem jārūpējas par skolas autoritāti, atbilstoši savām spējām jāpiedalās sabiedriskajā dzīvē jāatbalsta, skolas tradīcijas.
Audzēkņa vainas dēļ radušos iekārtu un inventāra bojājumu audzēknis novērš ar vecāku vai skolas tehniskā personāla palīdzību, vai atlīdzina materiālos zaudējumus.


Audzēkņa pienākumi mācīties pēc spējām, lai iegūtu profesionālās ievirzes mūzikas vai mākslas izglītību.
Audzēknim ir tiesības apgūt profesionālās ievirzes izglītības programmu. Izglītības procesā brīvi izteikt un aizstāvēt savas domas un uzskatus.
Izglītošanas procesā bez maksas izmantot skolas telpas un mācību līdzekļus.
Saņemt motivētu savu zināšanu, prasmju un uzvedības novērtējumu. Saņemt pedagoga palīdzību mācību satura apguvē.


Audzēknim aizliegts neattaisnoti kavēt mācību stundas.
Skolas telpās un tās teritorijā aizliegts smēķēt, ienest un lietot alkoholiskus dzērienus, narkotikas un citus apdullinošus vai apreibinošus dzērienus.
Bojāt skolas telpas, inventāru un skolas līdzekļus, skolas apkārtnē esošos kokus, apstādījumus. Skolas telpās skraidīt, klaigāt, grūstīties, sēdēt uz palodzēm.


Audzēknim uz mācību stundām jāierodas savlaicīgi. Ja objektīvu iemeslu dēļ audzēknis nokavējis mācību stundu sākumu, viņam nekavējoties jāiet klasē, lūdzot atvainot par kavējumu.

Ienākot klasē skolotājiem, skolas administrācijas pārstāvjiem, skolēniem ar viņiem jāsasveicinās pieceļoties.
Katram audzēknim ir jāatbild par savas darba vietas uzturēšanu kārtībā.

Katrai stundai sākoties, darbam nepieciešamiem mācību līdzekļiem jāatrodas norādītajā vietā.
Audzēkņiem aizliegts stundu laikā lietot mobilos telefonus.

elektro drošības noteikumi

Neuzturies transformatoru punktu (būdu) tuvumā un neļauj tur uzturēties citiem! Nekādā ziņā nemēģini tajā iekļūt!

Ja redzi, ka transformatora punktu durvis ir atvērtas, nekavējoties paziņo pieaugušajiem!

Ja Tev šķiet, ka cilvēks nonācis strāvas ietekmē (caur viņa ķermeni plūst strāva), nemēģini viņu glābt paša spēkiem – sauc palīgā pieaugušos!

Reizēm tur mēdz iekļūt mājdzīvnieki. Nekādā ziņā nemēģini paša spēkiem izpestīt kustoni – varat aiziet bojā Jūs abi!

Netuvojies, ja pie mājas redzi vadu mudžekļus!

Negaisa laikā nestāvi pie elektrības stabiem un kokiem!

Uzmanies, ja redzi noplēstu zvana pogu pie žoga!

Nekurini ugunskuru elektrolīniju stabu tuvumā!

Nelaid pūķi un nekāp kokā, ja tuvumā ir elektrības vadi!

Parkos ievēro izvietotās instrukcijas un brīdinājumus, kā arī parka darbinieku norādījumus!

Negaisa laikā neizmanto karuseļus!

Nerotaļājies ar elektrības rozetēm un slēdžiem. Rīkojies ar tiem pareizi. Atceries, ka visi elektroierīces atrodas zem elektriskā sprieguma.

Nelieto elektroierīces bez vecāku atļaujas.

Nedrīkst lietot bojātas elektroierīces. Ja televizoram, ledusskapim vai putekļusūcējam ir degošas gumijas smaka vai pamani dzirksteles, nekavējoties izslēdz ierīci no elektrotīkla un izstāsti par to pieaugušajiem.

Tu pats nedrīksti labot bojātas elektroierīces.

Neapklāj lampu ar papīru vai audumu.

Nelieto elektroierīces, kuru vads ir aptīts ar izolācijas lentu.

Izslēdzot elektroierīci, nevelc to aiz strāvas vada. Tas jāsaņem aiz kontaktdakšiņas un viegli jāizvelk no rozetes.

Atceries, elektrība nedraudzējas ar ūdeni, lai nesaņemtu elektrošoku, neņem elektroierīces ar slapjām rokām. Netīri elektroierīces ar slapju lupatu.

Nelieto elektroiekārtas vannā.

Neatstāj elektrībai pieslēgtu gludekli, ūdens kannu un citas elektroierīces.

Ja atstāj māju uz vairākām stundām, izņem elektroierīču kontaktdakšiņas no rozetēm.

Netuvojies zemē nokritušam elektrības vadam – tas apdraud Tavu dzīvību!

Elektrība ir liels palīgs cilvēkam, bet tā nepiedod paviršu attieksmi pret sevi. "No elektrības nebaidies - iemācies un draudzējies!"

Nelaimes gadījumā nekavējoties izsauc glābējus pa tālruni 113.


uguns drošības noteikumi

Nespēlējies ar sērkociņiem vai šķiltaviņām.

Vienmēr esi uzmanīgs ar uguni!

Iepazīsties ar skolēnu evakuācijas plānu ugunsgrēka gadījumā.

Aizdegšanās gadījumā, sajūtot dūmu smaku, nekavējoties ziņo par to skolotājam vai skolas tehniskajam darbiniekam.

Skolotājiem un skolas tehniskajiem darbiniekiem ir jāziņo par jebkuru radušos ugunsgrēka situāciju.

Aizliegts skolā ienest viegli uzliesmojošus, viegli sprāgstošus, degošus priekšmetus.

Aizliegts atstāt bez uzraudzības pie elektrības pieslēgtas elektroiekārtas.

Aizliegts dedzināt ugunskurus skolas teritorijā.

Aizliegts izmantot pirotehniku.

Aizliegts smēķēt skolas teritorijā.

Kā rīkoties ugunsgrāka gadījumā:

Ugunsgrēka gadījumā – (uguns liesmu, dūmu un deguma smakas gadījumā) nekavējoties paziņo skolas darbiniekiem, skolotājiem.

Uguns bīstamības gadījuma, jāatrodas skolotāja tuvumā, stingri izpildot viņa norādījumus.

Nepadodies panikai. Uzmanīgi klausies vispārējos norādījumus un uzmanīgi tos izpildi.

Pēc skolotāja komandas, stingri pēc noteikumiem, sāksies skolēnu evakuēšana no skolas. Pie tam neskrien un netraucē saviem skolas biedriem. Palīdzi mazākajiem un klases biedriem.

Atstājot skolu, paliec tur, kur norādīs skolotājs.

Uzmanību, bez skolotāju un skolas administrācijas atļaujas, skolēnam nav atļauts piedalīties ugunsgrēka dzēšanā un mantu evakuēšanā.

Par visām traumām, (brūcēm, rētām, izmežģījumiem, apdegumiem) nekavējoties jāpaziņo skolotājam vai skolas darbiniekam.

Ja aizdegas cilvēks, precīzāk, sāk degt drēbes, neļaujiet viņam skriet, uguns kļūs vēl spēcīgāka. Cilvēkam iestājas šoks un viņš sāk darboties nekontrolēti. Viņam ir jāpalīdz.

Apgāziet viņu zemē un sasitiet liesmas. Ugunij var liet virsū ūdeni, var apklāt ar sniegu. Pārklāj cietušo ar blīvu audumu vai apģērbu, atstājot galvu atsegtu, lai cilvēks nenosmaktu no deguma izgarojumiem. Ja nav nekas tuvumā, tad ripiniet cietušo pa zemi. Tad atbrīvojiet viņu no gruzdošajām drēbēm. Brūces nevajag apsmērēt, tikai pārsienat ar sausu pārsēju un izsauciet ātro palīdzību.

Nenoblīvējiet evakuācijas ceļu ar dažādiem priekšmetiem un nenobloķējiet piekļuvi pie ugunsdzēšamajiem aprātiem.

Izsaucot glābšanas vienību atceries nosaukt:
Degšanas objektu: skola, mežs, utt.
Adresi,
Mājas numuru,
Pastāsti vai ugunsgrēks apdraud cilvēkus,
Nosauc savu vārdu un uzvārdu.

drošībai uz ceļa

Pārvietoties var tikai pa ietvi, velosipēda celiņu. Ja tāda nav, tad pārvietojies pa ceļa malu pretēji transporta kustības virzienam.

Brauktuve jāšķērso pa gājēju pārejām (pa pazemes vai virszemes), bet, ja to nav, — krustojumos.

Ja satiksmi regulē luksofors, tad sagaidi tajā zaļo gaismu gājējiem.

Aizliegts šķērsot brauktuvi ārpus gājēju pārejas vietās, kur uzstādīti nožogojumi gājējiem vai ceļu nožogojumi.

Ja nav gājēju pārejas, jādodas uz tuvāko ceļu krustojuma vietu. Ja tuvumā nav gājēju pārejas, nav krustojuma, tad ceļu šķērso iespējami taisnāk.

Esi īpaši uzmanīgs šķērsojot ceļu!

Sākumā apstājies ietves malā un novērtē transporta kustību.

Paskaties pa kreisi un nonākot ceļa vidū, paskaties pa labi. Pirms šķērsot ceļu, sagaidi mašīnu kustības apstāšanos.

Šķērsojot ceļu, uzmanīgi seko līdzi kustībai. Nekad neskrien, šķērsojot ceļu, kaut arī atrodies uz gājēju pārejas.

Gājēji drīkst šķērsot brauktuvi tikai pēc tam, kad ir pārliecinājušies, ka tas nav bīstami

Ja nepieciešams šķērsot ceļu, izkāpjot no autobusa, nedari to ne autobusam priekšā, ne aiz tā. Pagaidi, līdz autobuss aizbrauks. Mašīnas vadītājs, kurš apbrauks autobusu, varētu tevi nepamanīt.

Nekad nerotaļājies ceļa tuvumā.

Nekad nestāvi aiz mašīnas, kura parkojas vai atstāj stāvvietu.

Diennakts tumšajā laikā gājējiem jābūt apģērbā ar gaismu atstarojoša materiāla elementiem vai jātur rokā iedegts lukturītis. Tāpēc, dodoties ārā, katram jāparūpējas par to, lai viņš kā kājāmgājējs būtu pamanāms autovadītājiem.

drošibai uz ūdens

Nepeldies ūdens tilpnēs, kur tas ir aizliegts! Peldies šim mērķim paredzētās vietās. Par to liecinās zīme «Peldēties atļauts»

Nepeldi aiz bojām, kas ierobežo peldvietu!

Peldvietas krastam jābūt lēzenam, vēlams ar cietu pamatu. Upēs jāizvēlas vieta, kur ir vismazākā straume, tuvumā nav atvaru vai citu bīstamu vietu.

Nedodies peldēties viens – ja radīsies problēmas, līdzās nebūs cilvēki, kas varēs palīdzēt.

Pirms peldēšanās vai vizināšanās ar laivu savlaicīgi brīdini savus biedrus, ja neproti labi peldēt. Peldēt nepratējiem uz ūdens palīdzēs noturēties tikai speciālā peldveste. Savukārt piepūšamie peldlīdzekļi (riņķi, matracīši, bumbas u.c.) bērniem noder tikai rotaļām, turklāt - pieaugušo uzraudzībā.

Kad dodies ūdenī, pieaugušajam noteikti jābūt tuvumā.

Visdrošāk, ja pieaugušais atradīsies ūdenī starp krastu un dziļumu. Bērni drīkst plunčāties un peldēties tik tālu, cik pieaugušais var labi redzēt un nepieciešamības gadījumā var ātri piesteigties palīgā.

Atrodoties uz matrača vai peldriņķa nevajadzētu peldēt tālu no krasta, jo negaidot piepūšamais peldlīdzeklis var saplīst vai arī vējš var iepūst dziļumā, aiznest pa straumi.

Uzmanies no viļņiem, kas var nogāzt no kājām vai radīt tik negaidītu izbīli.

Pirms nodarbojies ar kādu ūdens sporta veidu vai brauc ar laivu, kuteri vai citu peldlīdzekli, uzvelc glābšanas vesti.

Nepazīstamā vietā nedrīkst lēkt ūdenī.

Lēkt no tiltiem vai citiem paaugstinājumiem ir kategoriski aizliegts.

Peldēties stipra vēja vai negaisa laikā ir bīstami!

Ja esi sakarsis saulē, ūdenī ej lēnām, lai nebūtu strauja ķermeņa temperatūras maiņa, kas var radīt krampjus.

Nepārvērtē savus spēkus! Dižošanās, ka vari aizpeldēt vistālāk vai pārpeldēt pāri upei, nav tā vērta, lai zaudētu dzīvību.

Ūdenī nevajag jokojoties skaļi saukt "Palīgā! Slīkstu!", jo situācijā, kad tiešām būs vajadzīga palīdzība, neviens vairs nepievērsīs uzmanību.

Slīcēja glābšana var apdraudēt pašu glābēju. Slīcēju var glābt tikai cilvēks, kurš labi apguvis peldēšanas tehniku un zina paņēmienus, kā satvert cietušo un izvilkt to krastā.

Visdrošākā ir glābšana no krasta, nelaimē nonākušajam pametot virvē iesietu glābšanas riņķi. Noderēs arī bumba vai kādi citi peldoši priekšmeti, kuri slīkstošajam palīdzētu noturēties virs ūdens.

Ja esi iekļuvis straumē, jāsaglabā miers, jāpeld pa straumi uz priekšu, cenšoties nokļūt tuvāk krastam.


drošībai uz ledus

Ja redzi kādu ledū ielūzušo: nekavējoties zvani „112”;

Esot krastā, pamet cietušajam auklu, virvē sasietus apģērba gabalus, garu koku vai kādu priekšmetu, pie kā ielūzušajam pieķerties;

Ja atrodies uz ledus, līdz glābēju ierašanās brīdim, apmēram no 2- 5 metru attāluma pamet auklu, virvē sasietus apģērba gabalus, garu koku vai citu peldošu priekšmetu.

Palīdzības sniedzējs nedrīkst iet vai skriet pie ielūzušā. Lūzuma vietai jātuvojas līšus.

Atcerieties vietas uz ūdens, kur ledus ir bīstams:
kur ietek notekūdeņi;
kur ietek strauti un upes, kur iztek gruntsūdeņi;
meldrāju un ūdensaugu vietās;
kur ledus pārklāts ar biezu sniega kārtu;
kur sniega segā redzami tumši un gaiši plankumi;
nenorobežotās ledus ieguves vietās un āliņģu vietās.

Ja ledus ir ielūzis, un tu atrodies ūdenī: skaļi sauc palīgā;

lai cik grūti tas būtu, centies saglabāt mieru, nostabilizēt elpošana un pēc iespējas mazāk kustēties līdz glābēju ierašanās brīdim;
ja esi ielūzis ledū ūdens tilpē ar plūstošu ūdeni, mēģini balstīties uz ledus tajā pusē, no kuras puses plūst ūdens, tādējādi straume ielūzušā kājas cels ūdens virspusē, un tas palīdzēs noturēties virs ledus vai izkļūt uz tā;
rokas jāizpleš sānis, jābalstās uz ledus;
tad jāpagriežas uz muguras tā, lai galva vai pleci nedaudz atbalstītos uz ledus malas;
ja paša spēkiem izdodas izkļūt uz ledus, no bīstamās vietas attālinies guļus veļoties pa ledu un tālāk rāpus virzoties līdz krastam;

higiēnas noteikumi

Higiēna – māksla palikt veselam, dzīvot veselīgu dzīvesveidu.

Mācības, tev tas ir nopietns darbs, liela intelektuāla un prāta slodze.

Nekustīgi sēdēt vai stāvēt pie mūzikas instrumenta ir ļoti nogurdinoši.

Noguruma profilaksei un darba spēju paaugstināšanai svarīga vieta ir treniņiem un vingrinājumiem. Cilvēkam trenējoties, uzlabojas viņa darba spējas.

Organizē savu mācību darbu. Mācībās ieplāno mācību starplaikus.

Mācību telpai jābūt izvēdinātai, telpas temperatūra nevarētu būt ne par zemu, ne augstu.

Pie personīgās higiēnas attiecas rūpes par savu ķermeni: rokām, zobiem, matiem.

Īpašu uzmanību jāpievērš roku tīrībai. Visvairāk mikrobu sakrājas aiz nagiem. Tādēļ nagus jāapgriež regulāri.

ekstremālās situācijas

Meklē palīdzību pie pieaugušajiem.

nestandarta situācijas

Meklē palīdzību pie pieaugušajiem.

palīdzība

Kur meklēt palīdzību :
Ugunsdzēsēji 01
Policija 02 vai 112
Vienotais ārkārtas palīdzības dienests: 112
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests: 113