Mārupes Mūzikas un mākslas skola

Marupe Music and Art School

INTEREŠU IZGLĪTĪBA

Mārupes Mūzikas un mākslas skolas prioritāte ir mūzikas un mākslas profesionālās ievirzes programmas.Interešu izglītības programmai ir iespējams pieteikties tikai uz brīvajām vietām


Visi iesniegumi ir apkopoti un iesniegti specialitāšu pedagogiem. Līgums ar Mārupes Mūzikas un mākslas skolu jāparaksta līdz šī gada 27.septembrim pl.20.00

Interešu izglītības programma paredzēta personas individuālo izglītības vajadzību un vēlmju īstenošanai neatkarīgi no vecuma un iepriekš iegūtās izglītības.

Programma izstrādāta dažādiem zināšanu līmeņiem, kurus apgūst viena gada laikā.

Iesniegums Interešu izglītības programmā bērniem

Iesniegums Interešu izglītības programmā pieaugušajiem

  • interesentus, kuri vēlas apgūt kādu mūzikas instrumenta spēli, vokālo dziedāšanu, iesniegumus nosūtīt uz e-pastu:

  • muzikamarupe.intereses@inbox.lv

  • interesentus, kuri vēlas apgūt vizuāli plastisko mākslu, savus pieteikumus sūtīt uz e-pastu:

    makslamarupe@inbox.lv


Iesniegumus apkopos 16.septembrī. Mācības sāksies ar 2.oktobri.

PROGRAMMAS

Taustiņinstrumentu spēle
Vijoļspēle
čella spēle
Kokles spēle
Ģitāras spēle
Flautas spēle
Klarnetes spēle
Saksofona spēle
Trompetes spēle
Tubas spēle
Eifonija spēle
Trombona spēle
Sitaminstrumentu spēle
Vokālā mūzika
Muzikālais teātris
Vizuāli plastiskās mākslas nodaļā