Mārupes Mūzikas un mākslas skola

Marupe Music and Art School

SKOLAS VĒSTURE

2000./2001.mācību gads

Mārupes pagastā sāk darboties mūzikas un mākslas skola.

Skolas direktore Dace Štrodaha,

direktores vietniece mācību darbā un reizē arī
klavierspēles skolotāja - Inese Bušmane.

Pirmajā gadā skolā sāk strādāt:

Sandra Gaide (mūzikas teorijas skolotāja);
Sanita Šuriņa (flautas spēles skolotāja);

Andris Gailītis (klarnetes spēles skolotājs);
Vito Bergs (flautas spēles skolotājs);

Ausma Neretniece (gleznošanas skolotāja) un
Kristīne Jaunmuktāne (mākslas priekšmetu skolotāja)

2001./2002.mācību gads

Skolotāji piedalās pirmajā Baltijas
valsu mūzikas skolotāju festivālā.

Pirmā vasaras nometne Sabilē.
Skolotāji ar Mārupes pagasta atbalstu
organizē vasaras nometnes,
kurās mūzikas un mākslas skolas audzēkņiem ir iespēja aktīvi
atpūsties un radoši darboties.

Atveras divas jaunas nodaļas - akordeona spēles nodaļa un
sitaminsturmentu nodaļa.

Šajā gadā skolā sāk strādāt:

Silvija Notte (klavierspēles skolotāja);
Vera Sproģe (vijoļspēles skolotāja);

Dace Štāle (akordeona spēles skolotāja);
Alvils Cedriņš (sitaminstrumentu skolotājs) un

Astrīda Zīle (mākslas priekšmetu skolotāja).

2002./2003.mācību gads

Skolas akreditācijas gads.

Skolotāji un audzēkņi nopietni gatavojās skolas
akreditācijai. Akreditācijas
komisijai sagatovotajā koncertā, audzēkņi parādīja
savas pirmās kolektīvās muzicēšanas prasmes.
Šis muzicēšanas veids raksturo skolu vēl šodien.
Mārupes Mūzikas un mākslas skola saņem akreditāciju.
Akreditācija piešķirta uz 4 gadiem.

Atveras ģitāras spēles nodaļa.

Klavieru nodaļas audzēknes piedalās savā pirmajā
Valsts konkursā klavieru ansambļiem.

Klavieru nodaļas audzēknes Agita Reķe un Solvita Veisa piedalās savā pirmajā Starptautiskajā festivālā klavieru
ansambļiem - Valgā.

Skolas instrumentālais ansamblis piedalās IV Vieglās un džeza mūzikas festivālā Valkā.

Kameransamblis dodas uz Lietuvu, lai piedalītos
Viļņas B.Dvaroinas Mūzikas skolas
rīkotajā kameransambļu konkursā.

Taustiņinstrumentu audzēkne Nineļa Fedotova kopā ar
savu skolotāju Inesi Bušmani piedalās pianistu
konkursā Valmierā

Klavieru duets piedalās Valgas (Igaunija)
klavieru ansambļu festivālā.

8 skolas kameransabļi piedalās
I bērnu kameransabļu festivālā Jumpravā.

Skolā izveidotas vēl trīs mācību klases, lielajā zālē ir
nomainīti logi.

Skolā sāk darboties interešu izglītības grupas

Šajā gadā skolā sāk strādāt:

Andris Grīnbergs (ģitāras spēles skolotājs);
Artis Gulbis (mākslas priekšmetu skolotājs)2003./2004.mācību gads

Skolas stīgu instrumentu nodaļā iespējams mācīties čella spēli.

Klavierspēles nodaļas audzēkņi piedalās Latvijas Mūzikas skolu audzēkņu Valsts konkursā.

Skola sveic pirmo Starptautiskā konkursa Itālijā diplomandu - Gvido Ziediņu un skolotāju Baibu Niedriņu.

Flautas spēles audzēkne Laura Tirzīte (skolotāja Sanita Šuriņa) piedalās K.Štrāla V Starptautiskajā konkursā Jaunais flautists.

Maijā notiek pirmais skolas audzēkņu izlaidums.

Šajā gadā skolā sāk strādāt:

Dace Akmentiņa (klavierspēles skolotāja);
Baiba Niedriņa (klavierspēles skolotāja);

Anita Roze (čella spēles skolotāja).

2004./2005.mācību gads

Skolā sāk darboties pirmās rotaļu un attīstības grupas bērniem vecumā no 2-4 gadiem.

Skolas otrajā stāvā veikts remonts un tur iekārto jaunas klases.

Pavasarī skolā notiek pirmais ģimeņu muzicēšanas pasākums "Kopā jautrāk".

Pavasarī skola svin savu 5 gadadienu.

Šajā gadā skolā sāk strādāt:

Evita Valaine (mūzikas teorijas skolotāja);
Ikars Ruņģis (sitaminstrumentu spēles skolotājs).

2005./2006.mācību gads

Notiek I Mazās kamermūzikas konkurss

Skola iegādajas kabineta flīģeli un pianīno "Suzuki".

Šajā gadā skolā sāk strādāt:

Jolanta Grosberga (mākslas skolotāja);
Iveta Āboliņa (ģitāras spēles skolotāja)

2006./2007.mācību gads

Skolā iespējams apgūt vokālās dziedāšanas pamatus.

Skolas audzēkņi sāk muzicēt Rīgas rajona Jauniešu orķestra sastāvā.

Šajā gadā skolā sāk strādāt:

Alla Povarova (vokālais pedagogs).

2007./2008.mācību gads

Skolā iespējams apgūt kokles spēli,

atveras kora klase,

sāk darboties skolas simfoniskais orķestris.

Taustiņinstrumentu nodaļā iedibināts pirmais skolas konkurss - "Etīžu konkurss"

Šajā gadā skolā sāk strādāt:

Dita Neilande (kokles spēles skolotāja);
Ieva Hartmane (klavierspēles skolotāja);

Inga Graumane (kora klases skolotāja);
Mārtiņš Bergs (diriģents);

Daiga Maskaļūne (flautas spēles skolotāja);
Dace Bula (vokālais pedagogs);

Marija Karkovska (mākslas skolotāja).

2008./2009.mācību gads

Pie skolas sākam veidot rožu dārzu. Absolventi kopā ar skolas kolektīvu stāda rozes.

Skola saņem dāvinājumā ērģeles no Zviedru ev. lut. draudzes. Tas dod iespēju skolēniem papildus apgūt ērģeļspēli.

Šajā gadā skolā sāk strādāt:

Dace Bičkovska (flautas spēles skolotāja);

Lilita Biezā (čella spēles skolotāja);
Anna Vitjuka (vijoles spēles skolotāja);

Lenards Gotlubs (vizuāli plastiskās mākslas skolotājs);
Aija Linde (klavierspēles skolotāja);

Ieva Markēviča (vizuāli plastiskās mākslas skolotāja);
Pāvels Ignatjevs (sitaminstrumentu spēles skolotājs).

2009./2010.mācību gads

Skolas 10. darbības gads.

Mazās kamermūzikas konkurss iegūst Noras Novikas Starptautiskā Mazās kamermūzikas konkursa nosaukumu.

Skolas orķestris un koris kopā ar solistiem dodas koncertceļojumā uz Slovēniju

Mākslas nodaļas audzēkņu darbus nosūtam konkursam Čehijā, "Lidice 2010".

2010./2011.mācību gads

Notiek I Mazās kamermūzikas festivāls.

Izveidots koncertcikls Muzikālās trešdienas.

Skolēni ieraksta savu pirmo CD.

Skolotāji aktīvi piedalās ESF projektā, savas profesionālās darba kvalitātes izvērtēšanā.

2011./2012.mācību gads

Pirmo reizi sitaminstrumentu spēles audzēkņi piedalās Starptautiskajos konkursos Lietuvā

Kora klase izveido Adventes koncertu ciklu. Pirmo reizi un ar panākumiem, koris piedalās pierīgas rajona skolēnu koru skatē un "ceRīgai" koncertos

Vijoļspēles audzēkņi saņem dāvanu no Amerikas - vijoli, uz kuras pašlaik spēlē viena no audzēknēm.

Skolotāji piesakās sava darba 4. kvalitātes pakāpes izvērtēšanai un to sekmīgi pabeidz. Skolotāji - Dace Štrodaha, Inesa Bušmane, Inga Gramumane un Dace Akmentiņa saņem sava darba vērtējumam 4. kvalitātes pakāpi.

Starptautiskos konkursos piedalās arī sitmainstrumentu audzēkņi.

Šajā gadā skolā sāk strādāt:

Adrians Kukuvass (ģitāras spēles skolotājs) , prezentējot savu jauno ģitāras spēles grāmatu

2012./2013.mācību gads

Skolas akreditācijas gads. Akreditācija piešķirta uz 6 gadiem, kas ir augstākais iespējamais akreditācijas periods. Akreditētas vēl divas specialitātes - kokles un kora klase.

Nodibināts pūtēju orķestris.

Skola saņem dāvinājumu - korneti, kura papildinās pūtēju orķestra instrumentu klāstu

Pirmo reizi piedalamies koncertciklā-konkursā "TALANTS LATVIJAI"

Pirmo reizi skolas flautistes piedalās Krievijas konkursā - St.Pēterburgā, kur Demija Nate Ozoliņa iegūst I pakāpes diplomu.

Skolā notiek pirmais Jauno ģitāristu konkurss, kuru izveidoja ģitāras skolotājs Andris Grīnbergs, konkursu veltot latviešu izcelsmes ģitāristam Andrim Kārkliņam.

Pirmo reizi skolas koris "Skaņa" piedalās Starptautiskā konkursā - Lietuvā.

Šajā gadā skolā sāk strādāt:

Pēteris Pētersons (pūtēju orķestra diriģents un pūšaminstrumentu spēles skolotājs),
Madara Kalniņa (koncertmeistare),

Baiba Dzeguze (klavierspēles skolotāja)

2013./2014.mācību gads

Mārupes Mūzikas un mākslas skola atjauno mūzikas pedagogu koncertus Latvijā, nodibinot Latvijas Mūzikas skolotāju festivālu.

Koris "Skaņa" piedalās Latvijas skolēnu koru skatē.

Skolas orķestris piedalās Kurzemes skolēnu kamerorķestru festivālā.

Šajā gadā skolā sāk strādāt:

Uldis Pauzers (mākslas priekšmetu skolotājs),
Maija Matīsa (mākslas priekšmetu skolotāja)

2014./2015.mācību gads

Mārupes Mūzikas un mākslas skolai 15 darbības gadi.

Skolas kamerorķestris piedalās Latvijas skolēnu orķestru skatē.

Koris "Skaņa" iegūst XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koru konkursā III vietu.

Šajā gadā skolā sāk strādāt:

Guntars Freibergs (sitaminstrumentu spēles skolotājs),
Kristīne Pore (teorijas priekšmetu skolotāja),

Evija Pamovska (mākslas priekšmetu skolotāja),
Renāte Vēvere (koncertmeistare),

Inta Gailīte(skolas saimniece)

2015./2016.mācību gads

Skola paplašinājusies un telpu trūkuma dēļ, nodarbības notiek dažādās Mārupes novada mācību un sociālajās iestādēs:
Tīrainē - Mārupes Pamatskolā, Tīraines Pamatskolas bērnudārzā;
Jaunmārupē - Mārupes Mūzikas un mākslas skolā, Jaunmārupes pamatskolā, Mārupes novada sociālajā ēkā.

Šajā gadā skolā sāk strādāt:

Edīte Upmale (flautas spēles skolotāja),
Pēteris Plūme (diriģents),

Aija Bogdane (solo dziedāšanas skolotāja un diriģente),
Signe Docīte (klavierspēles skolotāja),

Inga Grīnvalde (flautas spēles skolotāja).

2016./2017.mācību gads

Piedalamies Mārupes novada Jauniešu Domes rīkotajā pasākumā "Zelta āboliņš".

Šajā gadā skolā sāk strādāt:

Mairita Eglīte (vizuāli plastiskās mākslas priekšmetu skolotāja),

Olita Garkalne (vizuāli plastiskās mākslas priekšmetu skolotāja),

Lauma Kokoreviča (vizuāli plastiskās mākslas priekšmetu skolotāja),

2017./2018.mācību gads

Skolas pūtēju orķestris piedalās pūtēju orķestru skatē un saņem 3. vietu ar iespēju piedalīties Dziesmu un deju svētkos.

Skolas kamerorķestris piedalās Dziesmu un deju svētku Lielkoncertā Lielajā Ģildē.

Skolas Vispārējo klavieru nodaļas audzēkņi sāk piedalīties konkursos Latvijā.

Šajā gadā skolā sāk strādāt:

Austra Klotiņa (solfedžo skolotāja),
Elīna Saulīte (obojas spēles skolotāja),

Inga Cirse (solfedžo un klavierspēles skolotāja),
Inese Zandere (klavierspēles skolotāja),

Jānis Atslēga (vijoļspēles skolotājs),
Elīna Brese (vizuāli plastiskās mākslas priekšmetu skolotāja).

2018./2019.mācību gads

Skolas pūtēju orķestris piedalās Latvijas Dziesmu un deju svētku gājienā

Skolas koklētāju ansamblis "Saules kokles" piedalās Latvijas Dziesmu un deju svētkos.

Labus rezultātus Valsts konkursā solo instrumentu spēlē parāda mūsu skolas pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu spēles audzēkņi.Šajā gadā skolā sāk strādāt:

Una Bužere (kora skolotāja),
Ingūna Kalniņa (solodziedāšanas skolotāja),

Ilmārs Bērziņš (mežraga spēles skolotājs),
Kristīne Krastiņa - Indāne (vizuāli plastiskās mākslas priekšmetu skolotāja),

Andrejs Ivanovs (saksofona spēles skolotājs),
Māris Lasmanis (koncermeistars),

Andrejs Bubinduss (koncertmeistars).

2019./2020.mācību gads

Mārupes Mūzikas un mākslas skolai 20 darbības gadi.

Skolā iedibināts vēl viens starptautisks konkurss visa veida pūšamajiem instrumentiem "Wind Stars 2020".

Šajā gadā skolā sāk strādāt:

Kristīne Ozoliņa (mūzikas teorētisko priekšmetu skolotāja),
Evita Milzarāja (mūzikas teorētisko priekšmetu skolotāja),

Santa Zaķe (koncertmeistare),
Jana Bārtula (koncertmeistare),

Evija Auziņa (koncertmeistare),

Spodris Kačāns (pūšaminstrumentu nodaļas vadītājs),

Andris Grizāns (saksofona spēles skolotājs),

Kaspars Šmits (tubas spēles skolotājs),

Viktors Veļičko (kontrabasa spēles skolotājs),

Līga Griķe (kokles spēles skolotāja),

Anda Bikauniece (akordeona spēles skolotāja),
Rēzija Adītāja (vizuāli plastiskās mākslas priekšmetu skolotāja),

Andris Abiļevs (keramikas un veidošanas skolotājs).